Generelle vilkår

Velkommen til Albert!

Dette er vores brugervilkår og betingelser, og du kan også finde vores cookie- og privatlivspolitik via separate links fra hjemmesiden. Det er vigtigt, at du læser dette dokument grundigt, da det beskriver dine rettigheder, men også en række forpligtelser, du har som bruger. I vores fortrolighedspolitik beskriver vi også, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvad vi gør for at beskytte dem, og hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger. Tak, fordi du valgte at bruge vores tjeneste!

Vilkår og betingelser

Disse brugervilkår, herunder nedenstående fortroligheds- og cookiepolitik ("vilkårene"), er udarbejdet af eEducation Albert AB, CVR-nr. 559020-9093 ("Albert" eller "vi/ os/vores"). Vilkårene gælder for dig som privatperson eller juridisk person ("kunden" eller "du/dig /din"), der (i) er oprettet som bruger på Alberts tjeneste, og/eller hvilket som helst af Alberts programmer (samlet kaldet "tjenesten") eller (ii) har indgået en separat abonnementsaftale om brug af tjenesten. Vilkårene samt evt. separat abonnementsaftale udgør tilsammen den aftale ("aftalen"), der er indgået mellem kunden og Albert.

For kunder, som er under 18 år:

Hvis du som kunde er under 18 år, skal både du og din værge godkende disse vilkår på dine vegne. Ved at acceptere disse vilkår bekræfter du, som er værge for en kunde under 18 år, at du giver dit samtykke til den aftale, der er indgået mellem Albert og kunden. Albert forbeholder sig ret til at kontakte værgen for at få bekræftet, at der er givet et gyldigt samtykke.

TJENESTE OG BETALING

Tjenesten

Med tjenesten refereres til Alberts digitale læringstjeneste inklusive al funktionalitet, alle grænseflader og alt indhold (inklusive al tekst og musik, alle billeder og film samt alle underliggende data og software), som Albert fra tid til anden stiller til rådighed via tjenesten på websteder og i forskellige applikationer. Visse dele af tjenesten kan fra tid til anden være gratis tilgængelig. Andre dele af tjenesten skal du betale for, før du kan bruge dem. De dele af tjenesten, der først er tilgængelige efter betaling, kaldes "betalingstjenesten". De dele af tjenesten, der ikke kræver betaling, kaldes "gratistjenesten". Du kan læse mere om tjenesten ved at besøge vores hjemmeside www.hejalbert.dk

Tjenesten

Albert forbeholder sig ret til når som helst frit at ændre og opdatere tjenesten, hvilket f.eks. betyder, at tjenestens indhold, struktur, funktionalitet og søgesystem kan ændre sig med tiden.Hvis en ændring af tjenesten ikke er blevet meddelt af Albert mindst én (1) måned i forvejen, og det i væsentligt grad forringer din brug af tjenesten (f.eks. hvis dine læremidler helt fjernes fra tjenesten), har du ret til at opsige aftalen, og hvis du bruger betalingstjenesten, kan du derefter også kræve tilbagebetaling af allerede betalte abonnementsafgifter op til et rimeligt beløb, der svarer til den resterende del af den indeværende abonnementsperiode. Du kan kun kræve tilbagebetaling, hvis du også opsiger aftalen (se punkt 4 nedenfor, om hvordan du gør dette). Hvis du fortsætter med at bruge tjenesten, efter en ændring har fundet sted, vil det blive anset, som om du har accepteret ændringen. Ud over det, som fremgår af ovenstående, accepterer du, at du ikke kan afkræve noget som helst ansvar eller gøre krav gældende over for Albert, fordi tjenesten er ændret på den måde, der er beskrevet ovenfor.

Koder og andre forudbetalte tilbud

Fra tid til anden kan koder, gavekort, forudbetalte tilbud og andre lignende tilbud, der giver adgang til betalingstjenesten (herefter "koder"), leveres af eller sælges af eller på vegne af Albert. Hvis du bruger en kode for at få adgang til betalingstjenesten, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige betingelser for koden, som også kan omfatte betingelser for din adgang til tjenesten. Du accepterer at overholde alle sådanne særlige vilkår, som vil blive betragtet som en del af aftalen mellem dig og Albert.

Prøveabonnement

Fra tid til anden kan vi eller andre på vores vegne tilbyde prøveabonnementer på betalingstjenesten i en vis periode, uden krav om betaling eller til nedsat pris (et "prøveabonnement"). Formålet med prøveabonnement er, at brugerne skal kunne teste betalingstjenesten eller dele heraf i en begrænset tidsperiode for at danne sig en mening om tjenesten. Albert forbeholder sig ret til efter eget skøn at afgrænse prøveabonnementer eller ændre et prøveabonnement til enhver tid uden varsel og uden ansvar som i videst muligt omfang tilladt efter gældende lov. For nogle prøveabonnementer vil vi kræve, at du afgiver dine betalingsoplysninger for at starte prøveabonnementet. Når et sådant prøveabonnement udløber, kan vi automatisk begynde at debitere dig for det relevante betalingsabonnement fra den første dag efter prøveabonnementets ophør på en tilbagevendende månedlig basis.Ved at afgive dine betalingsoplysninger i forbindelse med underskrivelsen af prøveabonnementet accepterer du, at vi vil opkræve dette gebyr ved anvendelse af nævnte betalingsoplysninger. Hvis du ikke ønsker at pådrage dig dette gebyr, skal du opsige det nuværende betalte abonnement via din kontos abonnementsside eller opsige din konto, før prøveabonnementet udløber. Dette kan tidligst gøres 48 timer efter, at kontoen blev oprettet. Hvis du fortsat ikke ønsker at blive debiteret på en tilbagevendende månedlig basis, skal du opsige det nuværende betalte abonnement via din kontos abonnementsside eller opsige din konto, før den nuværende betalingsperiode udløber. Opsigelse kan kun ske ved at logge ind på Mine sider med login-oplysninger, der blev sendt via e-mail ved registrering af kontoen eller bagefter af Alberts kundesupport. Albert kan ikke garantere eller bekræfte opsigelsen, kun via kundens e-mail eller via en anmodning afsendt fra en anden kanal.Betalte abonnementer kan ikke opsiges inden udløbet af den periode, som du allerede har betalt for.Prøv tjenesten Albert og få trådløse bluetooth-hovedtelefoner fra Urbanears - modellen Plattan 2 Bluetooth - til en værdi af DKK 595 med. Vælg mellem seks forskellige farver, med forbehold for udsolgte modeller. Kampagnen gælder kun nye medlemmer, der registrerer sig på www.hejalbert.dk til og med d. 29/9/2021, og tilbuddet kan maks. benyttes en gang per hustand. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud. Information om, hvordan du får dine hovedtelefoner leveret sendes direkte til den e-mailadresse du har opgivet ved registrering af medlemsskabet. Bestilling af hovedtelefoner sker på www.urbanears.com/dk/en/. Fragtomkostninger på DKK 9 kommer oveni. Når du bruger fortrydelsesretten, skal du vise dokumentation for, at hovedtelefonerne er blevet sendt tilbage for en refusion. Du debiteres normalpris efter valgt medlemsskab ved registrering, derefter månedsvis uden bindingsperiode.

TILDELING AF LICENS OG DINE RETTIGHEDER SOM BRUGER

Immaterielle rettigheder

TTjenesten og alle immaterielle rettigheder i forbindelse hermed tilhører Albert og/eller Alberts licensgivere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt til kunden i henhold til denne aftale, er forbeholdt Albert. Aftalen indebærer derfor ikke, at nogen intellektuel ejendom eller en del af disse rettigheder, ud over den i aftalen angivne brugsret, overgår til kunden. Dette betyder også, at du ikke har ret til at analysere, undersøge, ændre, kopiere, distribuere, sælge eller på nogen anden immaterielretlig relevant måde at disponere over tjenesten på anden måde (i) end det, der kræves af denne aftale eller er obligatorisk efter gældende lov, eller (ii) hvis du har indhentet Alberts forudgående skriftlige samtykke til en sådan disposition.

Licensoprettelse

Albert giver hermed en ikke-eksklusiv ret til at bruge tjenesten i aftalens løbetid (se punkt 4 neden for om aftaletiden) på de vilkår, der er fastsat i denne aftale og med de rettigheder og begrænsninger, som følger af, at du enten har aktiveret betalingstjenesten, eller bruger den gratis tjeneste. Licensen er givet til en navngiven person eller til et bestemt antal brugere i overensstemmelse med, hvad der er aftalt i en evt. separat abonnementsaftale eller ved kundens tilmelding. Følgende betingelser gælder også for privatpersoner henholdsvis juridiske personer:

A) Privatperson

Brugere med privat abonnement har ret til at bruge tjenesten til personlig brug. Hver brugerkonto er personlig og må ikke deles med andre. Adgang til tjenesten opnås, når registreringen er afsluttet, og vilkårene er accepteret. Tjenesten anses for leveret, når kunden har adgang til tjenesten, efter registrering er gennemført, og vilkårene er accepteret.

B) Juridisk person

Brugere med et abonnement gennem en juridisk person har ret til at bruge tjenesten til det antal brugere, der er aftalt ved tegning af en evt. abonnementsaftale. Kunden er over for Albert ansvarlig for at sikre, at dennes brugere overholder denne aftale. Adgang til tjenesten opnås, når registreringen er gennemført, vilkårene er accepteret, og nødvendige oplysninger vedr. adgang til tjenesten er modtaget af en for kundens regning udset kontaktperson via e-mail. De nødvendige oplysninger vedr. adgang til tjenesten vil blive sendt, så snart kontaktoplysninger afgives af kunden og bliver registreret af Albert. Tjenesten anses for leveret, når oplysninger vedr. adgang til tjenesten sendes til kunden. Brug af tjenesten i skolen Indhold såsom pædagogik, tips, prøve-, tekst-, billede- og filmmateriale leveret af tjenesten, og som er produceret af Albert, kan anvendes frit i skoler, der er kunder, og som betaler for licenser pr. elev og pr. lærer på baggrund af antallet af elever og lærere ved skoleårets begyndelse, eller hvor aftalen om brug af tjenesten blev indgået. Det betyder, at lærere, der er registreret i tjenesten, kan udskrive og kopiere materiale til brug i forbindelse med deres klasser, og at eleverne kan bruge materialer fra tjenesten i gruppearbejde og fremlæggelser i skolen.

Brug af tjenesten i skolen

Indhold såsom pædagogik, tip, prøve-, tekst-, billed- og filmmateriale leveret af tjenesten, og som er produceret af Albert, kan anvendes frit i skoler, der er kunder, og som betaler for licenser pr. elev og pr. lærer på baggrund af antallet af elever og lærere ved skoleårets begyndelse, eller hvor aftalen om brug af tjenesten blev indgået. Det betyder, at lærere, der er registreret i tjenesten, kan udskrive og kopiere materiale til brug i forbindelse med deres klasser, og at eleverne kan bruge materialer fra tjenesten i gruppearbejde og fremlæggelser i skolen.

Brugerindhold

Du bevarer ejendomsret og enhver intellektuel ejendomsret til sådant indhold, som du evt. opretter inden for tjenesten, og alle tilbagemeldinger, som du på anden måde leverer til Albert ( "brugerindhold"), men ved indgåelse af denne aftale giver du imidlertid en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv licens til Albert om at bruge sådant brugerindhold med henblik på yderligere videreudvikling og markedsføring af tjenesten, herunder retten til at ændre brugerindhold og til at give tredjemand underlicens til dette. Du anerkender og accepterer, at denne licens fortsætter, selvom aftalen opsiges, uanset årsagen til en sådan opsigelse.

AFTALENS LØBETID, OPSIGELSE OG LUKNING

Aftalens løbetid

Denne aftale er gældende, indtil den opsiges af enten dig eller Albert. Både du og Albert har ret til når som helst og uden særskilt årsag at opsige denne aftale og din brug af tjenesten. Kontoens abonnementsside eller lukning af din konto før den nuværende betalingsperiodes udløb. Opsigelse kan kun ske ved at logge ind på Mine sider med login-oplysninger, der blev sendt via e-mail ved registrering af kontoen eller bagefter af Alberts kundesupport. Albert kan ikke garantere eller bekræfte opsigelsen, kun ved, at du som kunde har sendt en e-mail eller via en anden kanal har sendt en anmodning om opsigelse.Hvis du bruger betalingstjenesten, ophører i så fald denne aftale og din ret til at bruge tjenesten, når din igangværende betalte abonnementsperiode udløber. Hvis du bruger gratistjenesten, så ophører aftalen og din ret til at bruge tjenesten med det samme.

Opsigelse uden særskilt årsag

Albert kan være tvunget til midlertidigt at begrænse eller lukke for din adgang til tjenesten fra tid til anden. Dette kan f.eks. skyldes, at Albert udfører vedligeholdelse på tjenesten. Albert har også ret til at blokere din adgang til tjenesten, hvis du rent faktisk har, eller Albert har rimelig grund til at formode, at du har brugt tjenesten, dens indhold eller Alberts immaterielle rettigheder i strid med disse vilkår, eller du på anden måde har brudt aftalen.

Midlertidig lukning af tjenesten

Albert kan komma att tillfälligt begränsa eller stänga av din tillgång till Tjänsten från tid till annan. Detta kan t.ex. bero på att Albert genomför underhåll på Tjänsten. Albert har också rätt att spärra din tillgång till Tjänsten om du faktiskt har eller Albert har skälig anledning att misstänka att du har använt Tjänsten, dess innehåll eller Alberts immateriella rättigheter i strid med dessa Villkor, eller att du på annat sätt brutit mot Avtalet. Om du inte betalar din abonnemangsavgift i tid har Albert också rätt att spärra din tillgång till Betaltjänsten, eller ersätta den med Gratistjänsten, till dess att betalningen är erlagd.

Ingen erstatning

Hvis du eller Albert opsiger aftalen, eller hvis Albert annullerer din adgang til tjenesten i overensstemmelse med ovenstående, accepterer du, at Albert, i det omfang gældende lovgivning tillader det, ikke ifalder noget ansvar eller nogen forpligtelse over for dig, og at Albert ikke vil komme til at tilbagebetale noget beløb, du allerede har betalt, bortset fra de tilfælde, der er specificeret i punkt 2.2 ovenfor.

Yderligere oplysninger om opsigelse

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om, hvordan du kan opsige din konto ifm. tjenesten, bedes du kontakte os via vores kundeservice support@hejalbert.dk.

Abonnementer kan kun opsiges via Mine Sider. Hvis du som kunde ikke har modtaget login-oplysninger, kan du bede om disse via e-mail sendt til support@hejalbert.dk. Alberts kundesupport administrerer ikke abonnementsopsigelse manuelt. Opsigelse kan kun ske ved at logge ind på Mine sider med login-oplysninger, der blev sendt via e-mail ved registrering af kontoen eller bagefter af Alberts kundesupport. Bemærk: En konto med det tilhørende abonnement bliver først opsagt, når kunden via, e-mail eller andre kanaler har sendt en sådan anmodning.

FORTRYDELSESRET

Ifølge loven (SFS 2005:59) om aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler uden for forretningslokaler (fjernaftaleloven) har du som forbruger en fortrydelsesret på 14 dage efter datoen for indgåelse af abonnementet. Hvis kunden ønsker at udøve fortrydelsesretten inden for denne tidsramme, kan kunden opsige sit abonnement under Min profil og Betalinger.

OVERDRAGELSE OG OVERFØRSEL

Kunden er ikke berettiget til uden Alberts samtykke at overdrage eller overføre sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen. Albert har ret til at overdrage aftalen eller en del af den, og Albert har ret til at overdrage nogle af eller alle sine forpligtelser i henhold til aftalen. Du må ikke overdrage aftalen eller nogen del af den og heller ikke overføre eller underlicensere dine rettigheder til tredjemand i henhold til aftalen.

ANVENDELSE OG ANSVAR

Kunden må ikke bruge tjenesten i strid med denne aftale eller i strid med gældende love og bestemmelser.Kunden accepterer ikke at måtte oplyse brugernavn og adgangskode til uvedkommende samt at sørge for, at ting som brugernavn og adgangskode til tjenesten opbevares på en sådan måde, at ingen uvedkommende har adgang til dem. Kunden skal straks underrette Albert, hvis der er grund til at frygte, at en uautoriseret person har kendskab til kundens adgangskode eller på anden måde ulovligt har opnået adgang til kundens konto. Hvis Albert kan konstatere, at kundens brugernavn og adgangskode bliver misbrugt, har Albert også ret til at tildele kunden et nyt brugernavn og adgangskode.

SUPPORT

Albert yder support til tjenesten via e-mail, og vi forsøger altid at svare inden for 48 timer, selvom vi ikke altid kan garantere, at du vil få et svar inden for dette tidsrum. Support sker via support@hejalbert.dk. Alberts support udfører ikke manuel opsigelse af abonnement for brugerne, men vil naturligvis hjælpe med instruktioner og vejledning. Opsigelse kan kun ske via Mine Sider. Hvis du mangler login-oplysninger, så anmod om dem via support@hejalbert.dk.

BESKEDER

Beskeder fra Albert til kunden sendt til kundens angivne e-mailadresse og/eller til kundens angivne mobilnummer anses for modtaget af kunden et døgn efter, at meddelelsen blev sendt. Det er dit ansvar at underrette Albert, hvis du ændrer kontaktoplysninger, og Albert har ret til at stole på, at de kontaktoplysninger, du i sin tid har registreret hos Albert, er korrekte.

ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Albert garanterer, at Albert har ret til at udstede licens til tjenesten i overensstemmelse med disse vilkår.Albert påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i indholdet af tjenesten eller dens tilgængelighed, og du bekræfter, at du forstår, at ingen software eller digital tjeneste er helt fejlfri, og at f.eks. programfejl kan opstå i tjenesten. Albert er ikke ansvarlig for eventuelle skader, hverken direkte eller indirekte, forårsaget af eller som følge af brug af tjenesten, herunder eventuelle skader som følge af at tjenesten ikke kan bruges efter hensigten, for eksempel hvis tjenesten midlertidigt er nede eller rammes af forstyrrelser.

ÆNDREDE VILKÅR

Albert forbeholder sig ret til fra tid til anden at ændre vilkårene. Besked om ændringer meddeles på tjenestens hjemmeside mindst 14 dage, før ændringen træder i kraft, og kan meddeles kunden via de angivne kontaktoplysninger til den angivne adresse inden for samme tidsramme. Ændringer er bindende for kunden, hvis ikke ændringen med rimelighed kan anses for at indebære væsentlig ulempe for kunden, og denne senest 7 dage efter den modtagne meddelelse om en kommende ændring meddeler Albert en øjeblikkelig opsigelse af tjenesten. Aftalen ophører i så fald med at gælde, så snart Albert modtager meddelelse om opsigelsen.

GÆLDENDE LOV OG BILÆGGELSE AF TVISTER

Tvister i forbindelse med denne aftale mellem Albert og kunden skal afgøres ved en svensk domstol med anvendelsen af svensk lov.

Hvis du er forbruger og har kommentarer eller klager ifm. tjenesten, kan du også kontakte Forbrugerombudsmanden eller bruge den europæiske platform for onlinetvistbilæggelse (OTB). Du finder yderligere oplysninger om Forbrugerombudsmanden på www.forbrugerombudsmanden.dk.

Du kan også komme i kontakt med Forbrugerombudsmanden eller bruge den europæiske platform for onlinetvistbilæggelse (OTB) via nedenstående links:

• Forbrugerombudsmanden

• Den europæiske platform for onlinetvistbilæggelse (OTB)

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med markedsføring og forbrugerbeskyttende regler.

KONTAKT OS

eEducation Albert AB (559020-9093)

E-post: support@hejalbert.dk

Webb: www.hejalbert.dk

Post- och besöksadress: Polhemsplatsen 5 - 7, 411 03 Göteborg, Sweden