Generelle vilkår

Generelle vilkår og betingelser for brug af eEducation Alberts tjenester for forbrugere

1. Generelt

Disse generelle vilkår og betingelser er juridisk bindende og udgør en aftale mellem dig og eEducation Albert AB (Albert), reg. nr. 559020-9093, vedrørende brug af de tjenester, som Albert fra tid til anden leverer via sin(e) platform(e) ("Tjenesten"). ("Tjenesten"). For at få adgang til Tjenesten skal du acceptere at overholde disse generelle vilkår og betingelser. Ved at aktivere din konto og acceptere disse vilkår og betingelser, bliver du bundet af disse vilkår og betingelser. En kopi af disse vilkår og betingelser vil blive sendt til den emailadresse du har registreret med din konto.

Albert forbeholder sig ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser; de til enhver tid gældende generelle vilkår og betingelser er tilgængelige på Alberts hjemmeside.

2. Tjenesten

Albert leverer en abonnementstjeneste med digitale læringsapps, der er designet til at lette læring for børn i alderen 3-9 år. Tjenesten er opdelt i forskellige fag, f.eks. engelsk og matematik, og er også tilpasset forskellige aldre. Abonnementet giver brugerne adgang til Alberts læringsapps, herunder funktionalitet, grænseflade og indhold (herunder tekst, musik, billeder, film og underliggende data og software), som Albert gør tilgængelig via Tjenesten på hjemmesider og i forskellige applikationer. 

3. Aldersgrænse

For at acceptere disse generelle vilkår og betingelser skal du være mindst atten (18) år gammel. Hvis du er under atten (18) år, skal du have samtykke fra en værge. Accept af disse generelle vilkår og betingelser sker via NemID.

4. Registrering af en brugerkonto

For at få adgang til tjenestens indhold skal du registrere og oprette en brugerkonto. Du kan enten vælge at registrere dig via vores hjemmeside eller via din app store. Når du opretter en brugerkonto, skal du angive en e-mailadresse, en adgangskode, betalingsoplysninger, samt acceptere vores generelle vilkår og betingelser og underskrive med NemID. Din e-mailadresse vil også blive brugt som brugernavn. Du er ansvarlig for at give korrekte oplysninger om dig selv og for at sikre, at ingen uvedkommende har adgang til dine loginoplysninger eller din adgangskode. Du er ansvarlig for at sikre, at den e-mailadresse, du angiver, er korrekt og opdateret, da størstedelen af kommunikationen vedrørende dit abonnement og dine køb vil foregå via e-mail. Albert forbeholder sig ret til at afvise eller opsige en brugerkonto i individuelle tilfælde (f.eks, hvis du har givet forkerte personlige oplysninger). Du kan vælge at tilføje flere brugerprofiler til din brugerkonto. Et abonnement er beregnet til den person, der har registreret en konto, og kan deles med profiler som beskrevet i disse generelle vilkår og betingelser. Profiler er beregnet til at være personer, der bor sammen i samme husstand. Det betyder, at en profil ikke kan være en person, der ikke er en del af din husstand, En sådan person skal registrere en separat konto. Eventuelle yderligere profiler, du linker til din brugerkonto, skal overholde disse generelle vilkår og betingelser, og du er ansvarlig for at sikre, at dette er tilfældet. Den aktuelle prisliste for tilføjelse af brugerprofiler kan findes på Alberts hjemmeside. 

5. Tekniske og geografiske betingelser for brug af tjenesten og tilgængelighed

For at kunne bruge tjenesten skal du have adgang til en internetforbindelse. Tjenesten er kompatibel med tablets og mobiltelefoner, men kan ikke downloades til en stationær computer. Oplysninger om, hvilken version af operativsystemet der kræves for at bruge Alberts app, kan findes i App Store og Google Play. Albert er ikke ansvarlig for fejl og/eller forsinkelser forårsaget af defekt udstyr, software og/eller internetkapacitet. 

Albert forbeholder sig ret til at ændre de tekniske betingelser for Tjenesten, hvilket betyder, at f.eks. indhold, struktur, funktionalitet og søgesystemer kan ændre sig over tid. Albert har ret til midlertidigt at begrænse Tjenestens tilgængelighed i forbindelse med vedligeholdelse, support, opgradering eller rettelse af fejl. Det er Alberts hensigt kun at udføre sådan vedligeholdelse og lignende på tidspunkter hvor Tjenesten normalt har en lav belastning. 

6. Ændring af tjenesten

Hvis en ændring af Servicen ikke er blevet meddelt af Albert mindst en (1) måned i forvejen, og væsentligt forringer din mulighed for at bruge Tjenesten (f.eks. hvis dit undervisningsmateriale er helt fjernes fra tjenesten), har du ret til at opsige dit abonnement før tid. I et sådant tilfælde er du også berettiget til at kræve tilbagebetaling af det allerede betalte abonnementsgebyr op til et rimeligt beløb svarende til den resterende del af den aktuelle abonnementsperiode. Du kan kun kræve en refusion, hvis du også opsiger dit abonnement. I tilfælde af at du fortsætter med at bruge tjenesten efter at der er foretaget en ændring, anses du for at have accepteret ændringen. Bortset fra som beskrevet ovenfor, accepterer du, at du ikke har noget som helst ansvar eller krav mod Albert som et som følge af, at tjenesten er blevet ændret som beskrevet ovenfor.

7. Pris og betaling

Aktuelle abonnementsformer og prisoplysninger findes på Alberts hjemmeside. Alle priser er angivet i danske kroner inklusive den gældende momssats. Betaling sker enten månedligt eller årligt.

For abonnementer, der løber årligt, forlænges abonnementet med et år ad gangen, hvis det ikke opsiges inden udgangen af den aktuelle abonnementsperiode. En påmindelse om, hvornår abonnementet fornyes, vil blive kommunikeret en (1) måned før abonnementet automatisk fornyes via "mine sider" på Alberts hjemmeside. Hvis abonnementet ikke opsiges inden udgangen af abonnementsperioden, vil abonnementet blive fornyet, og Albert vil opkræve betaling for det følgende år.

For månedsabonnementer forlænges abonnementet med en måned ad gangen. For nye brugere sker betalingen straks ved tegning af abonnementet eller hvis du benytter dig af et prøvetilbud, ved udgangen af prøveperioden med mindre at du tidligere har opsagt dit abonnement.

Prøveperiodens udløb er angivet i bekræftelsesmailen. Betaling kan foretages med den tilgængelige betalingsmetode eller med et gavekort. Abonnementsgebyret betales derefter hver 30. dage for et månedsabonnement eller på årsbasis for et årsabonnement. Dette betyder at abonnementet automatisk fornyes, og du vil fortsat blive opkrævet, indtil du opsiger dit abonnement. Hvis du har betalt med et gavekort, vil abonnementet fortsætte med den tidligere valgte betalingsmetode, når værdien af gavekortet er opbrugt. I tilfælde kan debiteringstidspunktet ændre sig, f.eks. hvis der ikke er nogen midler til rådighed på debiteringstidspunktet. Du kan opdatere dine betalingsoplysninger ved at besøge vores hjemmeside og klikke på linket "Medlemskab og konto".

Hvis en betaling ikke kan gennemføres, fordi betalingskortet er udløbet, der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed til betaling eller af anden grund, og du ikke opdaterer dine betalingsoplysninger eller betalingsoplysninger eller opsiger din konto/dit abonnement, kan Albert suspendere adgangen til Tjenesten, indtil Albert har modtaget betaling. I tilfælde af en mislykket betaling har Albert ret til at foretage yderligere forsøg på at debitere, og hvis forsøget ikke lykkes, kan Albert opsige dit abonnement.

8. Prøveperiode og kampagner

Albert tilbyder prøvetilbud til nye brugere. Prøvetilbuddet kan være for et månedligt eller årligt abonnement hvor du vælger den type abonnement, du ønsker. For at starte et prøveabonnement skal du indtaste dine betalingsoplysninger. Ved at indtaste dine betalingsoplysninger, når du tilmelder dig prøveabonnement, accepterer du, at du vil blive opkrævet omkostningerne ved at fortsætte med at bruge tjenesten ved udgangen af prøveperioden. For at du ikke skal blive opkrævet omkostningerne ved fortsat at bruge tjenesten, skal du opsige dit abonnement, før prøveperioden udløber. I tilfælde af at du ikke opsiger dit abonnement inden prøveperiodens udløb, vil Albert opkræve dig for den næste næste abonnementsperiode baseret på den type abonnement, du har valgt. 

Prøvetilbuddet kan kun udnyttes, hvis du ikke allerede har haft et abonnement eller udnyttet en prøveperiode eller lignende tilbud tidligere. Dette gælder, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

Ved prøvetilbud på Alberts årsabonnementer vil der blive sendt en påmindelse via "mine sider", gennem Alberts hjemmeside. Hvis købet er foretaget via en tredjepart (AppStore/Google Play Store), vil du modtage oplysninger om dit abonnement fra din app store. For prøvetilbud, der er længere end en (1) måned, vil der blive sendt en påmindelse ud en (1) måned før. For prøvetilbud, der er kortere end en (1) måned, vil der blive sendt en påmindelse senest dagen før prøveperioden udløber.

For at annullere et prøvetilbud skal du logge ind på Mine sider ved hjælp af de loginoplysninger, der er sendt via e-mail ved registrering af kontoen. Hvis købet er foretaget via en tredjepart (AppStore/Google Play Store), skal du gå til din app store til kontoindstillinger, under fanen "abonnementer" finder du dit abonnement og muligheden for at opsige det.

Du kan også vælge at kontakte support@hejalbert.dk for at få hjælp til at annullere prøveperioden. 

9. Rabatkoder og andre forudbetalte tilbud

Rabatkoder, gavekort, forudbetalte tilbud og andre lignende tilbud, der giver adgang til Tjenesten, kan leveres eller sælges af eller på vegne af Albert. 

10. Kontraktens løbetid og opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement. Hvis du opsiger dit abonnement inden

udgangen af den aktuelle månedlige eller årlige periode, vil abonnementet først blive opsagt ved udgangen af den aktuelle periode. 

En månedlig periode består af 30 dage og en årlig periode af 365 dage. Opsigelse sker enten via Alberts hjemmeside eller via Google Play/Apple Store. Opsigelsen skal foretages der, hvor købet af tjenesten blev foretaget, og det er dit ansvar at sikre, at abonnementet opsiges korrekt. Der udbetales ingen kompensation hvis opsigelsen ikke er foretaget korrekt.

Du skal opsige dit abonnement inden udgangen af den forudbetalte månedlige eller årlige periode, hvilket betyder, at en opsigelse skal ske senest kl. 23.59 dagen før abonnementet fornyes. Hvis der ikke foretages en opsigelse, vil abonnementet blive fornyet for en månedlig eller årlig periode, for hvilken du vil blive opkrævet det gældende månedlige eller årlige gebyr.

11. Fortrydelsesret, reklamation og tilbagebetaling.

Du har ret til at annullere dit køb inden for fjorten (14) dage efter at have accepteret disse generelle vilkår og betingelser (fortrydelsesperiode) og modtage fuld refusion. For at gøre brug af din fortrydelsesret kan du kontakte Alberts kundeservice, for kontaktoplysninger se afsnit 17 nedenfor. Hvis Servicen er defekt eller forkert, kan du kontakte Albert´s kundeservice og indgive en klage. Når du gør brug af din fortrydelsesret, har du ikke længere adgang til Tjenesten, og din konto vil automatisk blive opsagt. Tilbagebetaling vil normalt ske inden for 5-10 dage efter at vi har modtaget meddelelse om at gøre brug af fortrydelsesretten. Refusioner foretages kun i tilfælde, hvor kunder har haft problemer med tjenesten, der er uden for deres kontrol, og den forhindrede brug er baseret på en fejl fra Alberts side. Der ydes ingen kompensation i tilfælde, hvor du som kunde har glemt at opsige dit abonnement. 

12. Brug af tjenesten og brugerens ansvar

Alt indhold, der leveres af Albert via Tjenesten, ejes af Albert eller Alberts indholdsleverandører og er indholdsleverandører og er beskyttet af ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Ved at oprette en brugerkonto og betale gebyret, får du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset licens til indholdet på indhold på Tjenesten til brug i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser. Alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af tjenesten og stillet til rådighed for til rådighed for dig, forbliver Alberts ejendom.

Som bruger kan du bruge tjenesten og få adgang til andet indhold i tjenesten i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser i abonnementsperioden. Tjenesten er kun til privat brug og må ikke bruges til noget kommercielt eller offentligt formål eller mål. Din konto er personlig, og du må ikke dele den med andre, undtagen med de profiler, som du har tilføjet som yderligere profiler til din brugerkonto i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser og den gældende prisliste.

Du må ikke på anden måde bruge tjenesten på en måde, der er i strid med disse vilkår og betingelser eller til noget ulovligt formål. Du må heller ikke opfordre nogen anden til at gøre sådan brug i overtrædelse af loven eller disse vilkår og betingelser. Som bruger af Alberts tjeneste er du ansvarlig for at sikre, at dine anmeldelser/tips er i overensstemmelse med gældende lovgivning og ikke bruger ord eller udtryk, der kan opfattes som diskriminerende, stødende eller krænkende i fora der kan være forbundet med Alberts.  

Hvis Albert vurderer, at dine anmeldelser/tips opfattes som diskriminerende, fornærmende eller stødende, har Albert ret til at blokere din adgang til kommentarer og også opsige dit abonnement.

Hvis du har mistanke om uautoriseret brug af din konto, skal du straks underrette Albert og ændre din adgangskode. Du er ansvarlig for enhver skade forårsaget af, at du giver en andre adgang til tjenesten via din brugerkonto. Albert har ret til øjeblikkeligt at opsige dit abonnement eller spærre adgangen til Tjenesten, hvis Albert har grund til at mistænke, at din konto på anden måde misbruges af en uautoriseret person.

13. Personlige oplysninger

For at kunne levere tjenesten er Albert nødt til at behandle nødvendige personoplysninger, som f.eks. dit navn, e-mail og betalingsoplysninger. Vi behandler altid dine data i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR") og supplerende lovgivning. Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du kan finde på Alberts hjemmeside.

14. Samtykke til direkte markedsføring

Vi kan bruge dine data til at markedsføre vores produkter eller tjenester. Markedsføringen kan vedrøre helt eller delvist til et andet koncernselskabs produkter eller tjenesteydelser. Det betyder, at du kan modtage målrettet reklame baseret på de oplysninger, du giver. Hvis du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring, kan du kontakte os på support@hejalbert.dk og anmode om at blive blokeret fra at modtage direkte markedsføring (såkaldt blokering af direkte markedsføring). Du kan også vælge at afmelde dig direkte i e-mailen fra disse udsendelser.

15. Tvist og gældende lov

Hvis der opstår en tvist mellem Albert og dig, skal parterne i første omgang bestræbe sig på at løse tvisten ved fælles overenskomst. Hvis parterne ikke kan blive enige, skal tvisten afgøres ved de svenske domstole.

EU stiller en hjemmeside til rådighed for at hjælpe utilfredse forbrugere med at løse tvister, du kan finde den her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Hvis du er forbruger og har kommentarer eller klager over tjenesten, kan du også henvende dig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.. Du kan finde mere information om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på www.forbrug.dk Du kan også kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
TEl: 4171 5000

16. Kontakt

Tjenesten leveres af Albert, et svensk aktieselskab, reg. nr. 559020-9093 med registreret adresse Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg. For at komme i kontakt med vores kundeservice, send venligst en e-mail til support@hejalbert.dk. Andre spørgsmål kan sendes til vores adresse:  

Albert
AB Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg.

Albert yder support vedrørende tjenesten via e-mail og forsøger altid at svare inden for otteogfyrre (48) timer på hverdage. timer på hverdage, men der er ingen garanti for, at du vil modtage et svar inden for dette tidsrum.