Hvorfor skal vi lære matematik?

2 min

Mange mennesker synes, at store dele af den matematik, de lærte i skolen, har vist sig senere i livet at være unødvendig. En af grundene til, at det virker sådan, er nok, at det ikke lykkes os at forklare skoleeleverne nytten af at kunne matematik.

Hvis man som forældre oplever, at den matematik, som barnet lærer, ikke kan anvendes til noget, bliver det svært at motivere sit barn til at regne. Derfor vil vi her minde om alt det positive, som matematikken medfører.

Træner hjernen

Matematik træner hjernen og gør én bedre til problemløsning, analyse, logik og mere til. Børn, der laver matematik, får altså færdigheder, som de vil få gavn af i fremtiden uanset valg af beskæftigelse.

Forbedrer hukommelsen

Matematik forbedrer vores arbejdshukommelse og understøtter anden indlæring, for eksempel sprogindlæring, læseevner og problemløsning.

Forøger kreativitet

At udforske matematik og opdage kreative problemløsninger kan føre til nye ideer og lægge grunden til innovationer.

Letter hverdagen

Alle skal kunne regne og kunne klare hverdagsmatematik, for eksempel for at håndtere privatøkonomien, hvilket omfatter alt fra at købe mad ind i butikken til at udregne renten på et lån.

Giver flere jobmuligheder

Mange forskellige jobs kræver gode matematikkundskaber - for eksempel snedkere, systemudviklere, apotekere, økonomer og selvstændige erhvervsdrivende. Med et godt grundlag har dit barn bedre forudsætninger for at klare mere avanceret matematik senere hen.

Kom i gang allerede i dag!