Giv piger bedre selvtillid i matematik

4 min

Der er flere mænd end kvinder, som søger mod de tekniske fag. Og den vigtigste årsag er, at kvinder helt enkelt ikke tror, at de er gode nok til matematik. Men det kan man faktisk ændre på.

Kun omkring 30 % af de nye studerende på ingeniøruddannelsen på de videregående uddannelser i Sverige er kvinder. Men næsten 90 % af både piger og drenge i 5. klasse siger, at de er interesserede i matematik og teknik. Kigger man på de højere klassetrin, så er 70 % af drengene og 40 % af pigerne interesserede. Hvorfor mindskes pigernes interesse for matematik og teknik? Og hvad indebærer det egentlig for dem og samfundet som helhed?

Ifølge Ulrika Lindstrand, talskvinde for Sveriges Ingeniører, mødes piger og drenge af forskellige oplevelser, når man snakker om matematikpræstationer. Piger som svarer rigtig på alle spørgsmål i matematiktesten får for eksempel at vide, at det var et flot stykke arbejde, mens drenge får at vide, at de har talent. Og så er det jo ikke så underligt, at piger i højere udstrækning tror, at det handler om et talent, som de ikke har. Desuden er der flere kvinder end mænd, der er ubekvemme ved at hjælpe andre med matematik, hvilket indebærer, at der findes færre kvindelige forbilleder for børn, der skal lære at regne.

Vi må sørge for at have ens forventninger til piger og drenge, give dem forbilleder og samme forudsætninger for at udvikle sig inden for matematik. Ellers risikerer den manglende selvtillid og de lave forventninger til pigers præstationer i matematik at blive ført videre til den næste generation. Og det fører igen til en fortsat kløft mellem kønnene i de tekniske fag, og dermed en større lønforskel mellem kvinder og mænd.

Heldigvis er der visse ting, vi kan gøre sammen, for at gøre en forskel:

  • Begynd tidligt med at opmuntre både piger og drenge til at lave matematik.

  • Vær et forbillede og forsøg at skabe en positiv indstilling til matematik - også hvis du selv synes, at matematik er svært.

  • Inspirer piger til at søge mod teknik- og ingeniørfagene.

  • Hold op med at tale om matematik som noget man har talent for eller ej - øvelse gør mester!

Kom i gang med Alberts sjove øvelser og væk nysgerrigheden for matematik allerede i dag!


Kom i gang allerede i dag!