Derfor er matematikken så vigtig

5 min

Hvad sker der, hvis man ikke forstår et vigtigt matematikbegreb i skolen? Forskning viser, at det kan gøre matematik til et betændt område, som man forsøger at undvige. Derudover kan det blive sværere at følge med i fremtidig undervisning, samt at håndtere sin økonomi.

- Derfor er det vigtigt at lære grundelementerne først, siger Robin Karlsson, pædagog og indholdsansvarlig hos Albert.

For et så rationelt og logisk emne, så vækker matematik mange følelser blandt elever og voksne. Matematikangst forskes der meget i, og mange pædagoger spekulerer på, hvordan man kan gøre matematikken mindre farlig.

En stor udfordring som både elever og lærere stilles over for er, at matematik bygger på matematik - nye begreber bygger altså videre på noget, som du har lært tidligere.

- Hvis man ikke forstår et specifikt begreb, så bliver det sværere at lære næste skridt, der bygger videre på den tidligere læring. Og så halter man efter, hvilket kan indebære, at matematik bliver endnu mere sammenkoblet med angst og uro sammenlignet med andre fag i skolen, siger Robin Karlsson.

Det kan for eksempel være svært at forstå, hvordan brøker fungerer, hvis man ikke forstår procent. Og at have styr på positionssystemet letter arbejdet meget, når man begynder at flytte på decimaltegn.

Kan sætte sig spor i voksenlivet

En forskningsrapport fra 2019 bekræfterede, at folk, der mener, at de er dårlige til matematik har en tendens til at undvige emnet - på trods af, at de faktisk har både viden og evner til at løse matematikopgaver, hvis de anstrenger sig lidt.

Desuden har det vist sig, at matematikken som børn lærer fra børnehaveklassen og langt op igennem grundskolen hjælper meget, når avancerede problemer skal løses. At beherske den grundlæggende matematik øger chancen for at forstå mere avancerede begreber som algebra.

En måde for lærere at håndtere udfordringen på, er ved at tage udgangspunkt i elevernes faktiske forståelse frem for at fokusere på, hvad læreplanen foreskriver, at eleverne skal kunne i den alder. Det er også vigtigt at forsøge at øge forståelsen for, hvordan koncepter fungerer, snarere end at lære eleverne, hvordan man imiterer en formel for at løse en opgave.

For forældre kan man forebygge matematikangst i en tidlig alder ved at skabe nysgerrighed omkring matematik og læring gennem Albert i en tidlig alder. Med Albert får barnet et trygt ståsted og muligheden for at repetere begreber, der føles svære.

Kom i gang allerede i dag!