Tidlig indlæring og digital læringsteknik kan hjælpe med at løse den svenske "matematikkrise"

10 min

Resultaterne af PISA-undersøgelsen fra 2022 viser, at kundskabskløften stadig er en af de største udfordringer at håndtere i den svenske skole, ikke mindst inden for faget matematik. Den svenske regering har øget antallet af undervisningstimer i matematik for de små klasser, for at håndtere det som skoleminister Lotta Edholm sidste efterår beskrev som en "matematikkrise". Samtidig ser vi de største nedskæringer på skoleområdet siden 90'erne, trods en allerede eksisterende og voksende lærermangel. Regeringen har i stedet for at diskutere denne udvikling, koblet problemet sammen med digitaliseringen. Under parolen "fra skærm til ringbind" opfordres lærere til at "begynde at anvende pen og papir" i stedet for digitale værktøjer. Vi ønsker at bidrage til denne debat ved at diskutere, hvordan forskellige værktøjer kan supplere hinanden og mindske kundskabskløften, ikke mindst inden for faget matematik.


Hvad er PISA-undersøgelsen?

Hvert tredje år gennemføres en international undersøgelse, der kigger på 15-åriges evner inden for læseforståelse, matematik og naturvidenskab. Resultatet giver en indikation om, hvordan kundskabsniveauet udvikler sig inden for de forskellige fag i de respektive lande, og om hvordan disse niveauer er i sammenligning med andre lande. I begyndelsen af december 2023 blev resultaterne fra undersøgelsen i 2022 præsenteret.


Hvad viser PISA-undersøgelsen?

Mellem årene 2006-2019 kunne Sverige se en forværring i resultaterne inden for faget matematik. Trenden vendte ved undersøgelsen i 2019. De seneste PISA-resultater viser, at kundskabskløften i den svenske skole stadig er stor.


Vigtigheden af tidlig træning og stimulering

Undersøgelser viser, at man allerede i 3. klasse kan identificere, hvilke elever, der risikerer at få dumpekarakterer i matematik i 9. klasse. Analysen viser, at tidlig træning skaber grundlaget for at lykkes i skolen senere hen, og at det er vigtigt at give barnet varieret og individuelt tilpasset støtte i tide.


Digitale værktøjer som støtte både i skolen og i hjemmet

Ved flere tilfælde har skoleminister Lotta Edholm pointeret vigtigheden af, at fysiske lærebøger og andre analoge værktøjer anvendes i skolen. Fysiske læremidler kan anvendes på andre måder og giver en anden form for oplevelse, sammenlignet med digitale læringsmidler, som har den fordel, at de kan give individuelt tilpasset læring, der udfordrer hvert enkelt individ på det rette niveau.


"Digitale og analoge værktøjer er kvalitativt forskellige og har forskellige styrker og svagheder. Fysisk og social interaktion er grundsten i læringen. Samtidig har digitale læringsprodukter stor mulighed for at bidrage til de udfordringer, der findes inden for uddannelsessektoren. Ikke mindst, giver de forudsætninger for en individuelt tilpasset læring i hjemmet - et sted, hvor mange elever kæmper med matematikken uden støtten fra læreren. I skolen kan digitale værktøjer effektivisere dele af undervisningen og bidrage til øget ligeværdighed. Lærere kan med en selvrettende hurtigtest få en oversigt over klassens resultat og direkte se, hvilke elever, der behøver mere støtte hist og her, og om et specifikt delområde behøver ekstra undervisning. I klasseværelset, hvor en vikar forsøger at dække ind så godt som muligt, kan digitale værktøjer være vigtige for at opretholde kvaliteten. Med disse eksempler bliver det åbenlyst, at problemerne i den svenske skole ikke skyldes digitaliseringen, de viser snarere, at digitalt-medieret læring har en vigtig rolle at spille nu og i fremtiden. For at løse den "matematikkrise" som regeringen ser i Sverige behøves både mere og tidligere træning, samt forbedret tilgang til uddannelse. Digitale værktøjer generelt, og Albert specifikt, kan bidrage til alt dette gennem at give individuelt tilpasset læring, der øger motivationen, ikke mindst for dem, der har det hårdt", siger Madeleine Loostrand, digital pædagog på Albert.

Om Albert-gruppen
PISA-resultaterne viser, at kundskabskløften er stor i Sverige, og at tilgangen med kvalitativ undervisning er mangelfuld. Stillet over for disse udfordringer har Albert-gruppen, med sin portefølje af analoge og digitale læringsprodukter, løsninger til at støtte den tidlige matematikudvikling hos børn. Der findes få andre aktører, der på lignende vis støtter barnets kundskabsudvikling i den ofte oversete træning i hjemmet - og i hele grundskoletiden - og tilbyder individuelt tilpasset læring, der møder hvert barn på det rette niveau. "Albert vil være en bro, der forbinder hjemmet med skolen og udjævner kundskabskløften", siger Jonas Mårtensson, CO-CEO Albert.

Kom i gang allerede i dag!